Víte, co přesně je napsáno v knize, která se vám nikdy nedostala do rukou? Víte, co je namalováno na obraze, který jste nikdy neviděli? Víte, jak zní melodie, která k vám nikdy nedolehla? Nevíte, že? A úplně stejně je tomu vlastně i s internetovými stránkami. I ty mohou být dobré, standardní i špatné, vtipné i nudné, důležité stejně jako bezcenné, jenže to nedokáže posoudit a třeba i zužitkovat nikdo, kdo na ně nezavítá.

svět jedniček a nul

A je bohužel spíše pravidlem než výjimkou, že běžné internetové stránky zůstávají stranou zájmu. Že se na ně nejen nehrnou davy zvědavců, ale nejednou si jich celé dlouhé dny a týdny nepovšimne docela nikdo. Snad kromě jejich majitelů, kteří tam občas nahlédnou, aby zjistili, zda už se mění věci k lepšímu. Nemění.

Spousta internetových prezentací je prostě odsouzena k tomu, aby si jich nikdo nevšímal. Nejsou prostě natolik výjimečné, aby výrazně vyčnívaly nad běžné virtuální výtvory, a v oné záplavě obdobné konkurence jednoduše zapadnou, splynou s tím nikoho nezajímajícím.

Ovšem propadat kvůli tomu skepsi netřeba. I v těch zdánlivě nejztracenějších případech stále ještě existuje pomoc. Pomoc jménem optimalizace pro internetové vyhledávače.

Pokud se takové stránce dostane pomoci od odborníků, má šance na to, aby její bezvýznamnost skončila a aby se probojovala mezi ty, jimž se dostává všeobecné přízně. Protože jsou specialisté, kteří dokážou z webu při náležité kontrole odstranit vše, co by mu mohlo u internetových vyhledávačů škodit, jsou tu ti, kdo umí vytvářet efektivní zpětné odkazy, přivádějící sem lidi odjinud, jsou tu i ti, kdo umí pro takovou stránku i pro její propagaci psát dokonalé texty, ba i ti, kdo jí umí udělat reklamu. A i klíčovými slovy se dá leccos ovlivnit, i na klíčová slova seznam těch úspěšných existuje.
internet grafika

A když se to vše spojí, nechají se internetové vyhledávače přesvědčit, že jde o stránku důležitou, jež si zasluhuje lepší pozici, takovou, kde ji veřejnost lehce najde.

A pak už je úspěch na spadnutí.