Pokud chcete mít doma pocit bezpeÄí, pokud chcete být pod ochranou i kdekoliv na cestách, tak využijte možnosti, které pÅ™inášejí produkty BioProtect. Jedná se o různé výrobky, jež spojují stejné schopnosti. Dokážou spolehlivÄ› neutralizovat negativní zářní zvané elektrosmog. To vzniká kolem nejrůznÄ›jších elektrozařízení, která běžnÄ› ve svém životÄ› používáme. S jejich pomocí si život usnadňujeme a zpříjemňujeme. Záření, které působí negativnÄ› na naÅ¡e zdraví i přírodu je tak daň, kterou za jejich služby platíme. OvÅ¡em spolehlivá ochrana je Å™eÅ¡ením, jež si se zářením spolehlivÄ› poradí.

Boj s civilizaÄní zátěží

Vymoženosti spojené s moderní civilizací pÅ™inášejí tolik výhod, že život bez nich by byl pro vÄ›tÅ¡inu z nás skoro nÄ›co jako katastrofa. Moderní technika je náš spojenec, který nás dokonale hýÄká a rozmazluje. S moderními elektrickými zařízeními je náš život mnohem snazší. Ale na druhé stranÄ› je v nÄ›m ukryto i mnohem více rizik a nebezpeÄí. NÄ›která jsou známÄ›jší, jiná nám možná unikají. Jako například elektrosmog. Ten je v podstatÄ› nepÅ™irozeným zářením, jež vzniká právÄ› v souÄinnosti s fungováním veÅ¡keré techniky, která nás obklopuje. Bojovat s ním je nejen možné, ale i snadné a hlavnÄ› úÄinné.