Nejen norek americký ohrožuje naši přírodu.

Od roku 2015 platí v rámci EU nová legislativa, která zamezuje zavlékání a šíření invazních nepůvodních živočišných a rostlinných druhů ve státech evropské osmadvacítky. Uplatňuje se a je promítnuta do tzv. seznamu invazních nepůvodních druhů. Rostlinné i živočišné druhy na evropském seznamu se tak budou na území Evropy postupně regulovat. Tyto druhy je dnes zakázáno přepravovat a dovážet v rámci EU států a do celé EU a šířit a vypouštět je v evropské přírodě. 

Z pohledu ČR  je jako nejproblematičtější vnímaný norek americký, lasicovitá šelma, která byla poprvé do Evropy  dovezena na přelomu 19. a 20. století, protože vzrostla poptávka po kožešinách. Následoval masový rozvoj faremních chovů, které poté, co zájem o kožešiny opadl, začaly postupně zanikat. Tato šelma se do volné přírody dostala jak únikem z farem, tak záměrným vypouštěním.  V České republice byla první zvířata v přírodě zjištěna již v šedesátých letech minulého století. Během 80. let 20. století se zformovalo několik volně žijících populací pocházejících právě z norků uniklých z tradičních velkých farem. Norek americký se v naší přírodě rychle zadaptoval a následně se invazně rozšířil na další území. V současnosti se norek souvisle vyskytuje na více jak 50% území ČR, nejpočetnější jsou populace v jižní polovině Čech a v přilehlé části Moravy. Škody působí především na domácí fauně – zejména rybách, plazech a obojživelnících, ale i ptácích a dalších organismech. Z našich druhů úplně vytlačil norka evropského.

Na prvním seznamu invazních druhův norek americký nefiguruje. V srpnu loňského roku byl seznam, na který se nová pravidla vztahují, po dohodě všech evropských států poprvé aktualizován. Evropská komise už zahájila kroky k jeho druhé aktualizaci a dá se očekávat, že se na něm norek americký objeví.

O přípravě druhé aktualizace seznamu invazních druhů  informoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladimír Dolejský skupinu zainteresovaných partnerů, včetně např. zástupců České myslivecké jednoty, rybářů a dalších hospodářů v krajině. „Šíření invazních nepůvodních druhů patří mezi jeden z významných faktorů, které ohrožují naši i evropskou přírodu. Přístup k nim je ale potřebné prodiskutovat se všemi partnery a Ministerstvo životního prostředí proto usiluje o dialog i sdílení informací o vývoji v této oblasti,“ řekl po jednání náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Oficiální projednávání aktualizace seznamu invazních druhů začnou nyní, na podzim letošního roku a budou pokračovat v průběhu roku 2018. Evropská komise už zveřejnila na svých stránkách přehled druhů, včetně odborných podkladů, tzv. analýz rizik. Celkem je navrženo jednat o doplnění 11 druhů nebo jejich skupin, rodů (výsledný počet bude samozřejmě záviset na výsledku jednání). Možnost připomínkovat návrhy má i veřejnost, a to buď prostřednictvím společných evropských zájmových organizací, jako je třeba COPA/COGECA zastupující farmáře, FACE zastřešující myslivecká sdružení, nebo prostřednictvím zástupce svého státu ve Výboru pro invazní druhy, tedy MŽP.Reklama pod tímto článkem za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílejte to dál světu.

Autor příspěvku: Olen Orasa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *