Made in China – kladivo na děti i rodiče

Od ledna do června tohoto roku bylo na tuzemském trhu zabaveno celkem 2411 kusů nevyhovujících hraček v hodnotě 1 136 487 Kč, v rámci Evropské unie bylo v tomto období zabaveno 49 044 kusů hraček v hodnotě 15 013 571 Kč. Jednou z nich je i dětský mobilní telefon Talking Tom. Za poslední dobu v rámci Evropské unie není tento mobilní telefon jedinou zjištěnou závadnou hračkou, která může poškodit sluch. Nedostatek byl zjištěn například i v případě pískacího kladiva pro děti.


Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje zboží, které může představovat nejen pro dětskou populaci zdravotní rizika. Tentokrát zjistila, že na trhu je v nabídce hračkový mobilní telefon, který představuje pro děti riziko poškození sluchu. Jedná se o mobilní telefon s obrázkem kocoura Toma prodávaný pod názvem „TALKING TOM.  Česká obchodní inspekce laboratorními šetřeními prokázala, že hračka nevyhovuje bezpečnostním požadavkům na hračky, které ukládá nařízení vlády. Hračka překračuje povolenou hladinu časově průměrovaného emisního akustického tlaku o 10 decibelů a při běžném a obvyklém způsobu používání dojde k dočasnému poškození citlivého sluchu malých dětí.

Většina nebezpečných hraček pochází z Číny. Jak uvedla tisková mluvčí Celní správy České republiky, paní Kaňková, závadné zboží, zboží neodpovídající normám nebo různé padělky zboží, může podnikatel nakoupit  i v ostatních zemí EU a dovézt na náš trh a to v dobré vůli, aniž by o možném porušení věděl. Dále uvedla, že dovoz zboží ze zahraničí mimo Evropskou unii dovozce může dopravit na území ČR a zde pak proběhne klasické celní řízení  a po ukončení tohoto řízení se již na zboží pohlíží jako na Unijní a zboží může být umístěno na vnitřní trh, které putuje  tržnic, kamenných obchodů nebo do dalšího přeprodeje. Celní řízení se však může provádět i v ostatních zemích EU, např. v Německu, v Holandsku, kde probíhá stejné celní řízení, platí předpisy Evropské unie a poté má již zboží Unijní status a je dopraveno do země příjemce, např. do ČR. Takovéto řízení již není v kompetenci české celní správy. Vzhledem k množství celních řízení na velkých terminálech a omezeným možnostem kontroly při nich (personální a technický aspekt) není možné zkontrolovat úplně všechny zásilky, případně, že kvalita celního řízení v rámci EU není jednotná. Celní správa ČR vykonává své kompetence v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví při celním dohledu a na vnitrostátním trhu. Celní správa může zasahovat samostatně, či ve spolupráci s ČOI má-li podezření, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, přičemž jejich kompetence jsou stanoveny výše uvedenými právními předpisy. Úspěšnou spoluprací celní správy a České obchodní inspekce kontroloři obou složek chrání český trh a pravidelně kontrolují  provozovny, kde se zboží, u kterého je možné, že by mohlo dojít k porušení předpisů, může nacházet. Společně s Českou obchodní inspekcí tak regulují nevyhovující zboží na tržnicích i v kamenných obchodech a zajišťují stahování nebezpečného a nevyhovujícího zboží z českého trhu.


Mezi spotřebiteli jsou poměrně oblíbené vzhledem k ceně, protože tuzemští výrobci díky svému důrazu na kvalitu, technické požadavky a materiálovou bezpečnost, se nemohou  s tím souvisejícími náklady dostat na úroveň čínských výrobců, pro které, dle počtu zjištěných nebezpečných výrobků, celková nezávadnost hraček tolik prioritou není. Pokud chce distributor nebo výrobce před uvedením nové hračky na český trh, musí splnit nutnou podmínku a získat posouzení shody hračky. Tento dokument dokladuje,  že hračka splnila všechny  požadavky příslušných nařízení české vlády. Splnění této podmínky kontroluje Česká obchodní inspekce  a pokud výrobce toto posouzení shody neprovedl,  Česká obchodní inspekce okamžitě pokutuje a hračku stahuje přímo z trhu. U hraček dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU. Hračky splňující všechny požadavky, jsou označeny značkou CE.

U hraček nebezpečí nehrozí jen možným poškozením sluchu, ale i možným odtržením částí hraček, které děti mohou spolknout, celkovou technickou nedostatečností hračky, která může při hraní prasknout a případné malé části hračky, například v chrastítku, mohou dítě udusit. Dalším vážným problémem je přítomnost nebezpečných  látek v materiálu, jako například vtaláty, které mají další dopady na zdraví. Evropská unie povoluje u hraček a výrobků pro děti pouze 0,1%, přesto někteří výrobci hraček používají vtaláty ve mnohonásobně větším množství, protože jsou plasty díky nim měkčí a ohebnější s nízkými náklady.

 

 

 

 

 

 


Reklama pod tímto článkem za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílejte to dál světu.

Autor příspěvku: Olen Orasa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *