Celkově počet samostatně výdělečných osob oproti loňsku vzrostl. Klesl ale počet osob, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmu.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu měly okresní správy sociálního zabezpečení ve své evidenci více než 992 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je o zhruba 1 400 osob více oproti stejnému období loňského roku.

OSVČ, které vykonávaly hlavní výdělečnou činnost (tj. podnikání bylo jejich hlavním zdrojem příjmu), bylo na konci června cca 585 tisíc, jejich stav v porovnání s loňským obdobím klesl o necelých 1 500. OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost bylo bezmála 407 tisíc, jejich počet vzrostl o téměř 3 000. Zajímavostí je, že OSVČ, které vykonávaly vedlejší výdělečnou činnost a platily zálohy na důchodové pojištění, bylo o cca 4,5 % více než loni na konci června.

 

Zákon rozlišuje hlavní a vedlejší výdělečnou činnost

OSVČ se dle činnosti dělí na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ tzv. hlavní mají ze zákona povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění. OSVČ tzv. vedlejší (definuje zákon) tuto povinnost mají v okamžiku, pokud jejich příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem se rozumí daňový základ stanovený podle zákona o daních z příjmů. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2017 činí 67 756 Kč (platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok).

 

Tabulka: Přehled o počtu OSVČ (stav k 30. 6. 2017)

Kraj OSVČ
vykonávají činnost platí zálohy na DP dobrovolně účastny
hlavní vedlejší celkem hlavní činnost vedlejší činnost celkem DP NP
Hl. m. Praha 105 481 67 705 173 186 105 373 21 026 126 399 76 8 461
Středočeský 81 975 54 289 136 264 81 947 14 106 96 053 95 12 061
Jihočeský 34 470 26 893 61 363 34 431 5 811 40 242 45 7 766
Plzeňský 28 046 22 394 50 440 28 031 5 099 33 130 58 4 199
Karlovarský 13 992 9 047 23 039 13 986 2 232 16 218 22 1 506
Ústecký 35 387 22 491 57 878 35 382 6 011 41 393 109 4 033
Liberecký 23 922 16 215 40 137 23 919 4 008 27 927 21 3 508
Královéhradecký 30 377 23 260 53 637 30 371 5 033 35 404 83 5 687
Pardubický 26 821 19 342 46 163 26 816 4 246 31 062 33 5 041
Vysočina 26 987 19 474 46 461 26 974 4 318 31 292 73 5 396
Jihomoravský 64 557 45 085 109 642 64 543 11 120 75 663 205 10 322
Olomoucký 30 077 20 662 50 739 30 059 4 770 34 829 64 4 848
Zlínský 31 664 22 236 53 900 31 595 5 027 36 622 64 8 140
Moravskoslezský 51 540 37 714 89 254 51 515 8 308 59 823 136 9 275
Celkem 585 296 406 807 992 103 584 942 101 115 686 057 1 084 90 243

Pozn.: DP = důchodové pojištění; NP = nemocenské pojištění

 (Zdroj: ČSSZ)


Sdílejte to dál světu.

Autor příspěvku: Olen Orasa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *